אודות כור תדיראן גמל

כור תדיראן גמל בע"מ הינה חברה מנהלת לקופות גמל ענפיות.

 

 

החברה הוקמה בשנת 1997 בשם תדיראן גמל בע"מ ובשנת 1999 שונה שמה לשמה הנוכחי.

 

החברה אינה פועלת למטרות רווח


החברה מנהלת בנאמנות שתי קופות גמל ענפיות כדלקמן: "כור-תדיראן קופת גמל מרכזית לפיצויים" ו-"כור-תדיראן קופת גמל אישית לתגמולים ופיצויים".

 

 

ממועד הקמתה לא חל שינוי מבני בעסקי החברה.

בעלת המניות היחידה בחברה במישרין ובעקיפין הינה "כור תעשיות בע"מ".

חברות קבוצת  אי די בי  וכור מהוות  צדדים קשורים.

 

 

תחומי פעילות


החברה מנהלת כספי תגמולים ופיצויים בשתי קופות גמל:

  • קופת גמל מרכזית לפיצויים
  • קופת גמל אישית לתגמולים ולפיצויים

 

 מבנה שליטה וצדדים קשורים לרבות שיעורי האחזקה

 

לכור תדיראן גמל הסכם למתן שירותי ניהול ותפעול עם אפסילון בית השקעות בע"מ*. במסגרת הסכם זה מעניקה אפסילון בית השקעות לכור תדיראן שירותי ניהול, שירותים משפטיים, ניהול השקעות, ניהול סיכונים, תפעול אתר אינטרנט, שירותי משרד ומזכירות ומבצעת בעבור החברה את כל הדיווחים הנדרשים לפי דין ובכלל.

 

 * אפסילון בית השקעות הינה חברה אשר 68.75% מהונה המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה מוחזקים על-ידי כור תעשיות בע"מ.


 הודעה חשובה לציבור העמיתים בקופת הגמל האישית לפיצויים:
משרד האוצר יזם מהלך שיאפשר לבעלי חשבונות קטנים בקופת גמל, שסך היתרה בהם ביום 31.12.2012 לא עלה על 7,000 ₪, למשוך את כספם בפטור מלא ממס. אפשרות המשיכה הסתיימה ביום 30/06/2015. לפרטים נוספים לחץ כאן


 

הנכם מוזמנים לצפות בנתוני חשבונכם המנוהל ע"י כור תדיראן גמל בע"מ,

באמצעות מערכת איחזור המידע של בנק הפועלים.

 

לתשומת ליבכם, 

מטעמי אבטחת מידע, על מנת לקבל סיסמה לצורך כניסה ראשונה לחשבונכם יש לפנות למר ירון חכים,

מנהל מערך התפעול והבקרה,

בטלפון 073-2112215 או דוא"ל  koorgemel@epsilon.co.il

 


 

 

בנוגע לשליחת ייפויי כח ותפעולם ניתן לפנות למחלקת תפעול הקופה


 

פגישה אישית
נציגנו יחזרו אליכם בהקדם האפשרי

120x600_stairs